Římská a řecká kultura :)

23. května 2010 v 19:18 | Pretty-jokey |  Minimaturity
1)

ŘECKÁ KULTURA
(6.ročník - str. 96)

Náboženství:
•                     Řekové měli mnoho bohů (mnohobožství)
•                     kromě bohů měli Řekové mnoho oblíbených hrdinů

Malířství:
•                     uměli velmi dobře zachytit skutečnost
•                     malby na keramice
•                     fresky - zdobení domů

Sochařství:
•                     zhotovovaly se z mramoru nebo bronzu
•                     zachycení pohybu a výrazu tváře

Architektura:
•                     typický prvek - sloup
•                     dórský sloup - mohutný, málo zdobený
•                     ionský sloup - štíhlý, hlavice zdobena závity
•                     korintský sloup - nejkrásnější, zakončen hlavicí tvořenou listy
•                     někdy sloupy měly podobu žen - karyatidy
•                     sloupy nesly střechu s nízským trojúhleníkovým štítem, který byl zdoben reliéfy

Písmo a literatura:
•                     Řekové přejali od Féničanů v 9. století př.n.l. hláskové písmo
•                     zachovala se odborná díla, mnoho Řeků psalo historické či filozofické spisy
•                     skládali lyrické i epické básně
•                     eposy - rozsáhlé básně o hrdinských činech
•                     nejslavnější eposy popisují trojskou válku
•                     nejznámější eposy jsou Ilias a Odyssea - autor je slepý Homér

Divadlo:
•                     divadelní hry byly skládány ve verších
•                     dva druhy: komedie (veselohry)
                  tragédie (vážné hry)
•                     divadla byla půlkulatá, stupňovitá sedadla se zvedala do výšky
•                     aby byli herci dobře vidět, nosili střevíce na vysokých podpadkách - koturny
•                     nelíčili se, používali masky
•                     ženy divadlo hrát nesměly
•                     nejznámější autoři: Aristofanes, Euripides, Aischylos a Sofokles

Sporty a hry:
•                     olympijské hry - zasvěcené samotnému Diovi
           - konají se každé 4 roky
           - první olympiáda se konala v roce 776 př.n.l.
           - disciplíny: běh, běh v plné zbroji, pěstní zápas, zápas ve volném stylu a pětiboj
           - dále se závodilo na koni a na voze
           - odměnou byl pouze olivový věnec
           - závodníci soutěžili nazí, proto ženy na hry nesměly


Věda:
•                     velký rozvoj byl v lékařství
•                     Hippokrata - nejslavnější řecký lékař
•                     díky matematickým výpočtům a astronomickým pozorování věděli, že Země je kulatá, točí se kolem své osy, pohybuje se a není středem vesmíru
•                     jejich matematické a geometrické poznatky používáme dodnes: Thales z Milétu (Thaletova kružnice), Pythagoras (Pythagorova věta), Archimedes (Archimedův zákon)
•                     zabývali se také dějepisectvím: Herodotos (,,otec dějepisu") sepsal dějiny Persie, Egypta a řecko-perské války. Thukydides - autor peloponéské války
•                     filozofie: Platon, Sokrates a Aristoteles - zkoumali podstatu života a světaŘÍMSKÁ KULTURA
(6.ročník - str. 132)

Náboženství:
•                     Římané mají také mnoho bohů jako Řekové
•                     podle římských bohů se nazývají nejen planety, ale v některých jazycích i dny v týdnu

Jazyk a písmo:
•                     jazykem Římanů byla latina
•                     písmo přejali od Etrusků - nazývá se latinka

Věda:
•                     nebyli tak vědecky založeni
•                     poznatky se zachovaly díky latinským spisům, proto je dnešní odborné názvosloví latinské
•                     týká se to medicíny, teologie, práv, přírodních věd, chemie, jazykovědy, fyziky a matematiky

Výtvarné umění:
•                     od řeckých sochařů pořizovali kopie jejich děl
•                     římští sochaři byli výbornými portrétisty
•                     vycházeli ze skutečnosti
•                     oblíbeny byly mozaiky - zdobily podlahy nebo zdi domů

Architektura:
•                     Římané stavěli chrámy, bohatě zdobené vítězné oblouky, knihovny, rozlehlé lázně, cirky (prostor pro pořádání her, Colosseum) a baziliky (krytá tržiště)

Literatura:
•                     římská literatura byla základem pro vznik literatury evropské
•                     většinu literárních útvarů převzali od Řeků
•                     nejznámější básníci: Vergilius, Ovidius a Horatius
•                     historici: Tacitus, Livius, Sallustius a Ceasar
•                     filozofové: Lucretius a Cicero
•                     jediné římské odvětví literatury bylo řečnictví


Divadlo:
•                     Římané opět převzali divadlo od Řeků
•                     tragédie byli od Řeků, komedie rovněž od Řeků, ale i vlastní
•                     nejslavnější autoři komedií: Terentius a Plautus

tak se uč milá Vee :-)
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama